Nong San Viet TuanTầm nhìn: 
Nông Sản Việt Tuấn - VAGRIMEX phấn đấu trở thành doanh nghiệp chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu nông sản hàng đầu trong khu vực.

Góp phần nâng tầm và đưa thương hiệu Nông sản Việt Nam vươn ra thế giới.
 

Sứ mệnh: 

VAGRIMEX ra đời với sứ mệnh cung cấp các mặt hàng nông sản an toàn và chất lượng đến với khách hàng trong nước và quốc tế.
Mang lợi ích và sự hài lòng đến với đối tác, khách hàng và xã hội. 
Duy trì và củng cố những thị trường hiện có sẵn và từng bước tiếp cận những thị trường mới. 
Không ngừng đa dạng hóa các mặt hàng nông sản, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cấp dây chuyền sản xuất và mở rộng nhà xưởng.
 

Giá trị cốt lõi:

Sự hoàn hảo trong từng chất lượng sản phẩm.
Sự tin tưởng của tất cả khách hàng.
Sự hợp tác vững bền.
Sự phát triển của toàn thể công ty.
Sự hạnh phúc của tập thể công nhân viên.
Sự hiệu quả trong kinh doanh.
Sự đóng góp cho xã hội.
Sự nâng tầm của nông sản Việt Nam.