Sim Phong Thuỷ đặc biệt cho Người mệnh Kim

Người Mạng Kim, gồm có các tuổi: Nhâm Thân 1932 & Quý Dậu 1933; Canh Thìn 1940 & Tân Tỵ 1941; Giáp Ngọ 1954 & Ất Mùi 1955; Nhâm Dần 1962 & Quý Mão 1963; Canh Tuất 1970 & Tân Hợi 1971; Giáp Tý 1984 & Ất Sửu 1985; Nhâm Thân 1992 & Quý Dậu 1993...
Liên hệ Mua Sim Phong Thuỷ 0906.99.88.55
Những Quẻ khí Phong thuỷ tốt cho Người Mệnh Kim:
+ Phong Sơn Tiệm
Ý nghĩa: Quẻ Phong Sơn Tiệm, đồ hình ::|:|| còn gọi là quẻ Tiệm (漸 jian4), là quẻ thứ 53 trong Kinh Dịch. Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風). "Phúc Lộc đồng lâm chi tượng": Phúc Lộc cùng đến. Chim sổ lồng bay lên cao. Là quẻ mang điềm cát, rất tốt cho người sử dụng. Đây là quẻ khí tốt nhất cho Người Mệnh Kim.
Điểm phong thuỷ:10/10 Điểm.
+ Sơn Trạch Tổn
Ý nghĩa: Quẻ Sơn Trạch Tổn, đồ hình ||:::| còn gọi là quẻ Tổn (損 sun3), là quẻ thứ 41 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤) và Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Lùi một bước, tiến hai bước. Thả mồi nhỏ, bắt cá lớn. Hy sinh một chút để được lợi lớn. Là quẻ mang điềm cát, rất tốt cho người sử dụng.
Điểm phong thuỷ: 9.5/10 Điểm.
+ Thiên Trạch Lý
Ý nghĩa: Quẻ Thiên Trạch Lý đồ hình ||:||| còn gọi là quẻ Lý (履 lủ), là quẻ thứ 10 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài hay Đầm (澤) và Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天). Trên là dương cương, là Càn, là trời: dưới là âm nhu, là Đoài, là chằm, vậy là trên dưới phân minh lại hợp lẽ âm dương tức là Lễ, là Lý. Có tính âm nhu, vui vẻ đi theo sau dương cương thì dù người đi trước mình dữ như cọp, cũng tỏ ra hiền từ với mình. Vậy thì lòng mới hân hoan như Chim phượng hoàng cất tiếng gáy. Là quẻ mang điềm cát, rất tốt cho người sử dụng.
Điểm phong thuỷ:9/10 Điểm
+ Trạch Sơn Hàm
Ý nghĩa: Quẻ Trạch Sơn Hàm, đồ hình ::|||: còn gọi là quẻ Hàm (咸 xian2), là quẻ thứ 31 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山) và Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤). Quẻ này mang ý nghĩa là: Bền vững, lâu dài, keo sơn. Chồi non ló lên mặt đất. Là quẻ mang điềm Cát, rất tốt cho người sử dụng.
Điểm phong thuỷ:9/10 Điểm
Số Thuê bao Hợp Phong Thuỷ Giá tiền Xem Phong Thuỷ
012.7968.6789 Nam mệnh Kim 9 triệu Tra phong thuỷ
097.881.0123 Nam – Nữ mệnh Kim 7,8 triệu Tra phong thuỷ
0986.20.1238 Nam – Nữ mệnh Kim 6,6 triệu Tra phong thuỷ
0979.920.686 Nam mệnh Kim 6,6 triệu Tra phong thuỷ
0985.368.179 Nam mệnh Kim 5,4 triệu Tra phong thuỷ
0984.100.368 Nam mạng Kim 5,4 triệu Tra phong thuỷ
0947.881.838 Nữ mệnh Kim 5,4 triệu Tra phong thuỷ
0938.280.989 Nam – Nữ mạng Kim 5,4 triệu Tra phong thuỷ
0938.8686.71 Nam mệnh Kim 5,4 triệu Tra phong thuỷ
01.2728.66789 Nữ mạng Kim 5,4 triệu Tra phong thuỷ
0943.50.8181 Nam mệnh Kim 5,4 triệu Tra phong thuỷ
0986.67.68.51 Nam mệnh Kim 4,2 triệu Tra phong thuỷ
0985.168.020 Nam – Nữ mạng Kim 4,2 triệu Tra phong thuỷ
0936.005.880 Nam mạng Kim 3,2 triệu Tra phong thuỷ
0988.670.981 Nam – Nữ mạng Kim 2,5 triệu Tra phong thuỷ
0918.51.2238 Nam – Nữ mệnh Kim 3 triệu Tra phong thuỷ
01279.555.688 Nữ mệnh Kim 3 triệu Tra phong thuỷ
0986.98.43.98 Nam mệnh Kim 2,6 triệu Tra phong thuỷ
0912.819.720 Nam – Nữ mệnh Kim 1,2 triệu Tra phong thuỷ
0918.44.1417 Nữ mệnh Kim 1,2 triệu Tra phong thuỷ
0988.175.495 Nữ mệnh Kim 1,2 triệu Tra phong thuỷ
09.1515.2781 Nam mệnh Kim 1,9 triệu Tra phong thuỷ
0985.76.2469 Nam – Nữ mệnh Kim 1,8 triệu Tra phong thuỷ

Tác giả bài viết: SimKinhDich.vn - 0906.99.88.55